Skip to main content

Dịch vụ kho bãi

Dong Long Shipping cung cấp các dịch vụ kho bãi

Quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu

Phân phối hàng hóa cho người mua cuối cùng

Kiểm kê hàng tồn kho định kỳ

Đóng gói theo tiêu chuẩn của từng loại hàng hóa

Quản lý hàng hóa & Báo cáo tồn kho

Bốc xếp hàng hóa ra vào kho

Thủ tục hải quan xuất nhập kho

Kiểm kê hàng hóa

Vận tải, giao nhận,…

Close Menu

12th floor, SGR Building, 167-169 Dien Bien Phu Street, Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

T: +(84-28) 36365342
E: as.mng@edragonshipping.com.vn